Blogg

 

Leksaksberget

25.08.2023

I den här leken lär vi hunden att vara engagerad i det som vi vill att den ska vara engagerad i. Vi kan också öka värdet på leksaker och på så vis göra hunden mer lättbelönad. Det här är en övning som jag ibland värmer upp med innan Hector och jag kör ett träningspass.

Stå

21.02.2023

Att lära hunden Stå har du nytta av i vardagen vid tex hantering, men också i olika hundsporter.

Visst är det fantastiskt hur nära man kan komma sin hund och hur djup relationen mellan hund och människa kan bli. Hundar (djur överlag) kan verkligen finnas där för en när livet känns svårt, utan att ifrågasätta eller döma, de bara finns där med sin villkorslösa kärlek.

December månads övning är att ta fram penna och papper, eller skriva i telefonen om du hellre vill det, och sätta mål för 2023.

Att lära hunden följa en laserpekare och sedan utföra ett beteende du ber om är dels en rolig aktivering men kan också vara en hjälp i vardagen, framförallt för någon med en funktionsnedsättning.

Buga/Bus

18.08.2021

Lär hunden att gå ner i en bugning. Eller som jag själv kallar det för, Bus.

Det här receptet är mycket enkelt och jag ska säga att det inte är jag som kommit på det utan jag har hittat det på nätet.