Blogg

 

Visste du att det inte bara är vi människor som kan lida av dålig självkänsla utan även våra djur? Och i det här fallet tänker jag främst på hundar. Ibland kan faktiskt problembeteenden vara ett resultat av att hunden har en dålig självkänsla.

Det är lätt att stirra sig blind på träningsmetoder och vi vill gärna känna att vi faktiskt tränar med våra hundar när vi ska lära/vänja dem vid något (jag är själv lite så). Ibland kan det faktiskt skapa motsatt effekt mot vad vi vill.

Leksaksberget

25.08.2023

I den här leken lär vi hunden att vara engagerad i det som vi vill att den ska vara engagerad i. Vi kan också öka värdet på leksaker och på så vis göra hunden mer lättbelönad. Det här är en övning som jag ibland värmer upp med innan Hector och jag kör ett träningspass.

Stå

21.02.2023

Att lära hunden Stå har du nytta av i vardagen vid tex hantering, men också i olika hundsporter.

Visst är det fantastiskt hur nära man kan komma sin hund och hur djup relationen mellan hund och människa kan bli. Hundar (djur överlag) kan verkligen finnas där för en när livet känns svårt, utan att ifrågasätta eller döma, de bara finns där med sin villkorslösa kärlek.

December månads övning är att ta fram penna och papper, eller skriva i telefonen om du hellre vill det, och sätta mål för 2023.

Att lära hunden följa en laserpekare och sedan utföra ett beteende du ber om är dels en rolig aktivering men kan också vara en hjälp i vardagen, framförallt för någon med en funktionsnedsättning.