Är det "rätt" att bestraffa en hund som morrar?

16.07.2014 08:40

Ja enligt vissa människor är det helt rätt "Man ska visa vem det är som bestämmer!" men dagens forskning säger något helt annat. En morrning kan förekomma vid rädsla/osäkerhet aggression och vid lek. Morrningens funktion är att se till att den andra individen håller avståndet eller ökar det (förutom vid lek).

 En morrning betyder alltså inte att hunden är dominant och vill bestämma utan att den vill ha avstånd av någon anledning.

Vi har dock fått lära oss att hunden försöker "ta över" om den morrar och därför måste den sättas på plats ordentligt så att det inte görs om och detta är verkligen djupt rotat i vissa människor.

Jag vill att du ska tänka dig in i någon situation där du kände dig rädd eller arg och fundera på hur du skulle ha känt dig om någon vid detta tillfälle började rycka dig i håret, slå dig på olika ställen, sparka eller kanske kasta ner dig på marken som svar på dina känslor. Skulle din rädsla eller aggression försvinna då tror du? Saken är den att det är svårt att få bort en känsla med hjälp av de här metoderna och faktiskt elakt enligt mig, du kan däremot få bort vissa beteenden om individen uppfattar situationen som så pass skrämmande att den inte vågar uttrycka sig. Men känslan finns fortfarande kvar och kan då istället uttrycka sig i andra former ex. med stress. Är det däremot en väldigt stark individ kan du starta ett krig er emellan och blir du då i det läget rädd eller osäker och backar har hunden fått ett verktyg för att få stopp på dig när du kommer för nära. Dessutom har du sabbat förtroendet ännu mer och hunden blir mer på sin vakt när du är i närheten.

Jag tror att vi människor tar lite illa vid oss när en hund morrar för då känner vi oss lägre än hunden och att den inte respekterar oss och det är lite typiskt människor att känna så.

 En hund däremot har inte det tankesättet utan snarare att "jaja jag fick visst inte det där benet den här gången, provar senare" sedan är det inte mer med det. Som jag nämnde tidigare, en morrning har som funktion att hålla andra på avstånd så när en hund morrar åt dig över ex. ett ben så är det inte för att den inte respekterar dig utan för att den inte litar på dig i just den situationen.

Så vad behöver vi göra då? Ibland uppstår ju faktiskt situationer då vi behöver ta ifrån hunden något som kanske är farligt för den eller bara olämpligt. Vi behöver ändra känslan hos hunden! Om vi tar vakta ett ben som ett exempel så har hunden en känsla att den behöver vakta för att den är rädd att bli av med sin skatt när du är i närheten. Börja då att släppa ner godsaker när du går förbi, fler ben, köttbullar eller något annat smaskigt som hunden gillar. Du kan också sätta dig ner på ett lämpligt avstånd och slänga godbitar till hunden och successivt flytta dig närmare. Något som också fungerar bra är byteshandel dvs jag tar ditt ben men du får ett annat minst lika gott tillbaka av mig eller du får en leksak så får jag min sko. Här ändrar du känslan och hunden får en helt annan förväntan av dig.

 Rycker du ett föremål från hunden visar du ju bara för hunden att den hade rätt, den kan inte lita på dig.

Tänk dig själv om du hade en hög med pengar som du vaktar, du vet att folk har lånat och snott av dig förut utan att lämna tillbaka så du är skeptiskt mot alla som passerar. Helt plötsligt börjar de som går förbi att ge dig pengar. Varje gång de går förbi så fylls din hög med pengar på. Skulle inte tilliten komma tillbaka och du våga låna ut dina pengar igen om du märkte att det inte är någon som tar dina pengar, bara ger?

Jag ser en morrning som en spegel av hundens känslotillstånd, var glad för om din hund faktiskt gör det de finns de som kanske har upptäckt att det inte lönar sig att varna eftersom det inte respekteras och går istället direkt på ett utfall. I detta läge blir det lite svårare att läsa av hunden och förstå vart den är någonstans i sina känslor. Men har du en hund som morrar när ni tex möter hundar eller människor mm. så vet du ju att hunden vill ha sitt avstånd och kan hjälpa den med det och på så vis också stärka er relation eftersom hunden vet att du förstår och hjälper. Du kan självklart även i sådana här situationen gå in och ändra hunden känsla och förknippa tex andra hundar med ett godissök, lek eller mys med matte/husse (det som hunden gillar) genom att ge detta när hunden är på ett avstånd från störningen där den ändå kan ta emot det du erbjuder. Gör den inte det är antingen ex din leksak för tråkig eller så är du för nära och du behöver då öka avståndet och successivt jobba dig närmare.

Slutsatsen är att om du bara tex tar något från din hund och sen bestraffar den när den säger ifrån försämrar du hundens tillit till dig och den kan börja öka på sina hot ännu mer. Er relation blir alltså inte bra. Men ändrar du hundens känsla så ändras också beteendet. Så för att svara på min inledande fråga: Nej jag tycker inte att det är rätt att bestraffa en hund som morrar.

Vad skulle du tycka om en vuxen människa som tar en leksak från ett barn och sen bestraffar när barnet blir ledsen och arg och försöker ta tillbaka leksaken? Det är lika tokigt som att behandla sin hund på det sättet.

 Kom ihåg, för att få respekt måste man också ge respekt!